7 Kasm 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29168

KURUL KARARI

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5291 Karar Tarihi: 03/11/2014

Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunun 03/11/2014 tarihli toplantsnda akaryakt fiyatlarnn takibine ilikin aadaki karar alnmtr:

AKARYAKIT FYATLARININ TAKBNE LKN KURUL KARARI

Madde-1: Rafinerici lisans sahiplerinin akaryakt sat fiyatnn takibinde Platts European Market Scande CIF MED (Genova/Lavera) bal altnda ABD Dolar/ton cinsinden yaymlanan gnlk fiyatlarn ortalamasnn TCMB tarafndan aklanan dviz sat kuru zerinden TLye evrilmi olan tutar (TL/ton) dikkate alnr. Bu tutarn TL/lt deerinin hesaplanmasnda younluk deeri motorin iin 0,845 ton/m3 ve benzin iin 0,775 ton/m3 olarak dikkate alnr. Rafinerici lisans sahipleri tarafndan belirlenecek rn fiyatnda rnn uluslararas piyasadaki fiyatnn TL cinsinden deerine ilaveten lke ii pazara sunumu kapsamnda katlanlan maliyetler de dikkate alnr.

Madde-2: Datclar tarafndan ilan edilen tavan/tavsiye fiyatlarnn tespitinde, ilgili rn iin rafinerici lisans sahiplerince belirlenen sat fiyat ve takip edilen en yakn eriilebilir serbest piyasalardaki fiyat oluumundaki datc ve bayi marj dikkate alnr. Pompa sat fiyatlar nakliye maliyetleri de dikkate alnarak iller baznda farkl belirlenebilir.

Madde-3: Datc ve bayi marj toplamnn takibinde; 01.01.2015 tarihine kadar en yksek ilem hacimli 8 datcnn stanbul (Avrupa Yakas) iin Kuruma bildirmi olduu bayi tavan sat fiyatlarnn ortalamas, 01.01.2015 tarihinden itibaren en yksek ilem hacimli 8 datcnn bayilerine ilikin Kuruma bildirilen ilan panosunda yer alan sat fiyatlarnn arlkl ortalamas dikkate alnr. Trkiye arlkl ortalama pompa fiyatndan rafineri sat fiyatnn dlmesi ile bulunacak marjn, takip edilen lkeler (Birleik Krallk, talya, Fransa, Almanya) iin Avrupa Birlii resmi internet sayfasnda yaymlanan vergisiz pompa sat fiyatlarndan ilgili lkelerdeki lke ii rafineri sat fiyatlar dlerek bulunan marjlarn ortalamas ile uyumlu olmas esastr.

Madde-4: Takip edilen lkeler iin lke ii rafineri sat fiyatna ulalamamas durumunda, rafineri fiyat olarak Platts European Market Scande CIF MED (Genova/Lavera) bal altnda ABD Dolar/ton cinsinden yaymlanan gnlk fiyatlarn ortalamas esas alnr.

Madde-5: Takip edilen lkeler iin bu Kararn 3 nc ve 4 nc maddeleri kapsamnda belirlenecek marjlara, lkemiz ile sz konusu lkelerdeki piyasa artlarndaki farkllklarn etkisi yanstlabilir.

Madde-6: Bu Kararda yer alan takip metodolojisi kapsamnda yaplan dzenlemelere uyulmamas halinde, 5015 sayl Kanunun 10 uncu maddesi kapsamnda gerekli idari ilemler yaplr.

Madde-7: Bu Karar yaym tarihinde yrrle girer.

Madde-8: Bu Karar Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.