6 Kasm 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29167

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

TRK SLAHLI KUVVETLER ORTARETM OKULLARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Silahl Kuvvetleri Ortaretim Okullar Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi ve dier bent buna gre teselsl ettirilmitir.

d) Zmre retmenler kurulu,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ve ayn maddenin 2 nci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) yeler: retmen snfna mensup btn subaylar ile derse giren subay, astsubay ve sivil retmenler dahil tm retmenler ile renci amirlii/renci grup komutanl, plan-program ube mdrl, lme-deerlendirme ube mdrl, eitim destek ube mdrl ile rehberlik ve danma ube mdrl/ksm amirlii veya muadili grevlere atanan personelden oluur.

(2) retmenler Kurulu ders yl balamadan nce, ikinci dnem banda ve ders yl sonunda toplanr. Ayrca Okul Komutannn gerekli grd zamanlarda da kurul toplanr.

a) Kurulda kararlar oy okluuyla alnr ve Okul Komutannn onayndan sonra uygulamaya konulur.

b) retmenler kuruluna gerektiinde bilgi almak amac ile konu ile ilgili dier personel de arlabilir. Ancak, bunlarn oy hakk yoktur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Snf retmenler kurulu okul komutannn yazl emri ile toplanr.

a) Kurulda kararlar oy okluuyla alnr ve Okul Komutannn onayndan sonra uygulamaya konulur.

b) Snf retmenler kuruluna gerektiinde bilgi almak amac ile konu ile ilgili dier personel de arlabilir. Ancak, bunlarn oy hakk yoktur.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie 9 uncu maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Zmre retmenler kurulu

MADDE 9/A (1) Zmre retmenler kurulu, okulda ayn dersi okutan retmenlerden oluur. Kurul Bakan kuruldaki en kdemli retmendir.

(2) Kurul, eitim ve retim yl balamadan nce, ikinci dnem banda ve ders yl sonunda olmak zere en az defa toplanr. Kararlar, oy okluuyla alnr ve Okul Komutannn onayndan sonra retmenlere duyurulur.

(3) Ayrca zmre retmenler kurulu program ve dier renme etkinliklerini deerlendirmek, uygulama srelerini izlemek, ortak kullanlacak lme-deerlendirme aralarn hazrlamak ve snav analizlerini yapmak zere her ay belirli bir gnde bir araya gelir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Trk Silahl Kuvvetleri ortaretim okullarnn dokuzuncu snflarna, Mill Eitim Bakanlna bal resm ve zel ilkretim okullar ile bu okullara denklii kabul edilmi yabanc ilkretim okullarndan snava giri ylnda mezun olanlardan makam/komutanlklarca saptanan kontenjana gre snavla renci alnr.

(2) Trk Silahl Kuvvetleri ortaretim okullarnn ara snflarna renci alnmaz.

(3) Astsubay hazrlama okullarndan asker liselerin dokuzuncu snflarna renci alnabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(1) Trk Silahl Kuvvetleri ortaretim okullarnn eitim-retim sresi drt yldr.

(6) TSK Ortaretim okullarnda bir ders saati sresi 40 dakikadr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Asker liselerde Milli Eitim Bakanlna bal Anadolu liselerine, astsubay hazrlama okullarnda ise okullarn bran zelliine gre Anadolu gzel sanatlar, Anadolu meslek veya meslek liselerinin meslek alan/dallarna denk programlar uygulanr.

MADDE 10 Ayn Ynetmelie 24 nc maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

rencilerin korunmas

MADDE 24/A (1) Okul Komutanlnca rencilerin;

a) Her trl madde bamllndan, uyuturucu vb. maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tr maddelerin retim ve kaaklna alet olmaktan korunmas,

b) Cinsel smr, pornografi, tehir, istismar, taciz ve her trl olumsuz davranlardan korunmas,

c) Dier renciler tarafndan fiziksel ve ruhsal ynden zarar grmemeleri iin dedikoduya, zorbala, tehdide, satamaya ve onur krc her trl lakap taklmasna kar korunmas,

konularnda veli veya aileyle, gerekli grldnde dier ilgili kurum ve kurulularla da ibirlii yaplarak gerekli tedbirler alnr.

(2) Bu tedbirler kapsamnda, okul ynetimince; alnan ihbar, ikyet, duyumla ve gerekli grlen hallerde, nceden tedbir almak, olumsuz renci davranlarnn fiil ve sua dnmesini engellemek, eitim ortamlarnn gvenliini salamak ve rencileri her trl olumsuz ve zararl davranlardan korumak amacyla yatakhane, yemekhane, dershane, sra, masa, dolap ve gerekli grlen dier yerler aranr, idari kontrol ve tedbir amal bu arama ve inceleme ileri rencinin kiilik ve onurunu rencide etmeden rencinin snf amirliklerince (Filo Komutanlklarnca) yaplr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(5) Nakil ve gei:

a) Asker liselerden dier okullara (mesleki ve teknik ortaretim kurumlar dndaki) nakil ve geilerde, nakil ve gei artlarn tamalar kaydyla btn snflardan nakil ve gei yaplr.

b) Silahl Kuvvetler Bando Astsubay Hazrlama Okulundan gzel sanatlar lisesinin mzik programn uygulayan okullara nakil ve geilerde, nakil ve gei artlarn tamalar kaydyla btn snflardan nakil ve gei yaplr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki geici madde eklenmitir.

Hazrlk snf dhil be yllk eitim yapan renciler

GEC MADDE 2 (1) 2012-2013 Eitim ve retim Ylnda veya daha nceki yllarda asker liselere giren rencilere, okullarndan mezun oluncaya kadar, bu Ynetmeliin 1 inci, 6 nc, 8 inci, 9 uncu ve 13 nc maddeleri ile 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Silahl Kuvvetleri Ortaretim Okullar Ynetmeliinin yrrlkten kaldrlan hkmleri uygulanr.

MADDE 13 Bu Ynetmelik, Resm Gazetede yaymland tarihi takip eden ilk eitim-retim ylnn banda yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/5/2008

26865

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/10/2012

28445