6 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29167

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    4 Kasım 2014

        69471265-305-10090

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-6 İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 5 Kasım 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          5 Kasım 2014

       68244839-140.03-274-574

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10090 sayılı yazınız.

G-6 İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 5 Kasım 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI