4 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29165

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30 Ekim 2014

         69471265-305-9891

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Kasım 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         30 Ekim 2014

       68244839-140.03-270-568

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9891 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI