4 Kasm 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29165

TEBL

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

NARGLELK TTN MAMUL TEKNK DZENLEME TEBL

(TTN MAMULLER SER NO: 2)NDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 Nargilelik Ttn Mamul Teknik Dzenleme Teblii (Ttn Mamulleri Seri No: 2)nin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebli, Trk Standard (TS) 13445 Nargilelik Ttn Mamul Standardnda Tarifler bal altnda yer verilen nargilelik ttn mamullerini kapsar.

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) hra amacyla retilen nargilelik ttn mamullerinde, TS 13445 Nargilelik Ttn Mamul Standardnda belirtilen artlarn varl aranmaz.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.