3 Kasm 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29164

YNETMELK

Sabanc niversitesinden:

SABANCI NVERSTES TEMEL GELTRME YILI ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sabanc niversitesi Temel Gelitirme Yl Eitim ve retim Ynetmeliinin 8 inci maddesinin yedinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan tarafndan alan ibaresi nerisiyle ilgili akademik yla ait akademik takvime eklenerek, Akademik kurulun onayyla alabilecek eklinde, ayn cmlenin sonunda yer alan kazanr ibaresi ise kazanrlar eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan sonucunun ibaresi sonucu eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkrasnn birinci paragrafnda yer alan ederler ibaresi etmek iin eklinde ve ayn maddenin nc fkrasnn son cmlesinde yer alan kayt talebinde bulunmalar ibaresi de bavurmalar eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Sabanc niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

6/9/2013

28757