2 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29163

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 26/8/2014

Karar No  : 2014/23

Konu         : Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan ekli “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)