2 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29163

YNETMELK

Ar brahim een niversitesinden:

ARI BRAHM EEN NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ar brahim een niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 13 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Birinci ve ikinci yaryldaki veya birinci yldaki tm derslerini baaryla tamamlayan AGNOsu 2.50nin zerinde olan renciler; kendi retim dal ile ilgili retim programnn ngrd zorunlu ve semeli dersleri, ilk defa almak kaydyla, blm bakanlnn teklifi, ilgili ynetim kurulunun onay ile baka bir yksekretim kurumundan ve/veya uzaktan eitim kurumundan alabilir. rencinin dier niversitelerden ald notlar ait olduu dnemin icmaline yazlarak transkripte ilenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi ile ayn fkrann (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

2) Ara snavlar eitim-retime ara verilmeden ilgili ynetim kurulu karar ile belirlenen bir ay ierisinde yaplr.

e) Ek snav: Tek ders snavna hakl bir mazeret sebebi ile giremeyen rencilere dilekeyle bavurmalar halinde dekanlk/mdrlk karar ile yeni bir snav hakk verilebilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ar brahim een niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/8/2011

28038

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

11/4/2013

28615

2-

2/7/2014

29048 (Mkerrer)