1 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29162

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6064                                                                                            Karar Tarihi: 30/10/2014

Kurul Başkanlığının 28.10.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.10.2014 tarih ve 32521522-102.01[130-200]-29768 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Turkish Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.