1 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29162

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK UZMANLII YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Uzmanl Ynetmeliinin 15 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Birinci fkrann (a) bendinde yer alan sreye Kurumdan aylksz izinli ayrlmalar ile ay geen hastalk veya refakat izni ve askerlikte geen sreler dahil deildir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Uzman yardmclar, adaylkta geen sre dahil iki yllk hizmet sresinin bitiminden nceki bir ay ierisinde daire bakan, uzman veya retim yeleri arasndan belirledii tez danmann ve Kurumun grev alan ile ilgili hazrlad bir tez nerisini birim amirlerinin uygun gryle nsan Kaynaklar Daire Bakanlna bildirirler. Tez konular nsan Kaynaklar Daire Bakanl tarafndan incelenerek Bakanlktan alnacak onay ile kesinleir. Kesinleen tez konular uzman yardmclarna tebli edilmek zere grev yapt birimlere gnderilir. Tez konusunun sresi iinde bildirilmemesi halinde onay mercii tarafndan resen tez konusu belirlenir.

(4) Tez konusu uygun bulunan adayn, tezinde yeterli ilerlemeyi salayamamas ve konusunu deitirmeyi istemesi durumunda tez konusunun kesinlemesinden itibaren en ge ay ierisinde, tez danmannn onay, deitirme isteinin gerekesi ile yeni tez konusunu belirten dilekesi zerine tez konusu Bakanlka deitirilebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Uzmanlk tezi, Kurumdan aylksz izinli ayrlmalar ile doum izni, ay geen hastalk veya refakat izni hari olmak zere, tez konusunun kesinlemesini takip eden tarihten itibaren en ge bir yl ierisinde hazrlanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasndaki ibaresi be eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn ikinci cmlesindeki katlr ibaresi katlabilir eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasndaki kurumlarnda ibaresi Kurumda eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Mevcut uzman ve uzman yardmclar

GEC MADDE 1 (1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun geici 39 uncu maddesinin yrrle girdii 2/11/2011 tarihinde, Kurumda grev yapmakta olan uzman yardmclarnn tezleri, yeterlik snavlar ve uzmanla atanmalar, bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nceki Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/12/2013

28849