31 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29161

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/10/2014

Karar No : 2014/108

Konu : - Konya li, Yunak lesi, Merkez/Seluk Mah. (412 ada 12 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

- Konya li, Yunak lesi, Merkez/Seluk Mah. (12 ada 1 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 17/9/2014 tarih ve 6510 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Trkiye eker Fabrikalar A.. adna kaytl,

Konya li, Yunak lesi, Merkez/Seluk Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 6.963,00 m2 yzlml 412 ada, 12 nolu parsele Gelime Konut Alan (ayrk nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

Konya li, Yunak lesi, Merkez/Seluk Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 3.194,00 m2 yzlml 12 ada, 1 nolu parsele Gelime Konut Alan (ayrk nizam 2 kat, TAKS:0.40, KAKS:0.80) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin,

onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin ilgili Belediye Bakanlklarna gnderilmesine karar verilmitir.

 

mar Plan Deiiklii