31 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29161

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30 Ekim 2014

         69471265-305-9862

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 31 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         30 Ekim 2014

       68244839-140.03-267-565

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9862 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI