31 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29161

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    28 Ekim 2014

         69471265-305-9810

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 31 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         28 Ekim 2014

       68244839-140.03-265-562

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9810 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI