31 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29161

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        30 Ekim 2014

         68244839-140.01-16-560

BAŞBAKANLIĞA

31 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya çalışma ziyaretinde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI