30 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    28 Ekim 2014

         69471265-305-9809

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

AB Kültür ve Turizm Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak üzere; 29 Ekim 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         28 Ekim 2014

       68244839-140.03-264-561

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9809 sayılı yazınız.

AB Kültür ve Turizm Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak üzere, 29 Ekim 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI