30 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

KANUN

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE’DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6561                                                                                             Kabul Tarihi: 16/10/2014

MADDE 1 – (1) 17 Haziran 2013 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014