30 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE

DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6560                                                                                             Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 6 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014