30 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29160

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6556                                                                                             Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014