28 Ekim 2014 Tarihli ve 29159 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6872  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Acil Durumlarda Koordinasyon ile İlgili 2014/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/81)

—  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/7)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 18/10/2014 Tarihli ve 4103 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri