28 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29159

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜ

VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiştir.

 

FİRMA ADI:

ADRES:

TEL:

FAKS:

MODA GAZİANTEP HAZIR GİYİM DIŞ TİCARET A.Ş.

İncirli Pınar Mah. 36016. Cad. 9/2 Şehitkamil/GAZİANTEP

0 342 220 30 30

0 342 231 10 41

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.