28 Ekim 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29159

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Acil Durumlarda Koordinasyon

GENELGE

2014/18

5902 sayl Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve anlan Kanun erevesinde yrrle konulan mevzuat uyarnca afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetlerin koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl grevlendirilmitir. Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn grev alanna giren koordinasyon hizmetlerinden ayr olarak, Babakanlk Mstear veya grevlendirecei Mstear Yardmcsnn st koordinasyonunda,

a) Yurt iinde kamu dzenini ve gvenliini cidd ekilde bozucu nitelikte olaylarn yol at acil durumlarda koordinasyon ileri Bakanl,

b) Yurt dnda mill gvenliimize, mill hak ve menfaatlerimize zarar verecek cidd gelimelerin yol at acil durumlarda koordinasyon Dileri Bakanl,

c) Dier acil durum hallerinde koordinasyon Babakan tarafndan grevlendirilecek bakanlk veya kurum,

tarafndan salanacaktr.

Yukarda belirtilen durumlarda oluturulacak koordinasyon merkezleri, Babakann talimatyla, koordinasyondan sorumlu bakanlk/kurum veya gerektiinde Babakanlkta faaliyet gsterecektir.

Koordinasyondan sorumlu bakanlklar/kurumlar, koordinasyon merkezlerini her an faaliyete geirilebilecek ekilde gvenli ve kesintisiz haberleme sistemleri ile donatacak ve gerekli personel ve fizik imknlar salayacaktr.

Koordinasyon merkezleri; ilgili bakanlk mstearlar/kurumlarn st yneticileri veya yetkilendirecekleri yardmclarnn bakanlnda, Babakanln grevlendirecei bakanlk veya kurumlarn karar almaya yetkili temsilcilerinden oluacaktr.

Koordinasyondan sorumlu bakanlklar/kurumlar ile ilgili dier kurumlar, acil durumla ilgili olarak Babakanlk Mstearlna gerekli bilgi/belge akn salayacaktr.

Kamu kurum ve kurulular tarafndan, koordinasyondan sorumlu bakanlklar/kurumlara gerekli bilgi/belge ak, her trl teknik ve lojistik destek ile personel destei salanacaktr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

 

 

Ahmet DAVUTOLU

Babakan