27 Ekim 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29158

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        20 Ekim 2014

         69471265-305-9440

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Akdeniz’de Sağlık Konulu Bakanlar Konferansına katılmak üzere; 27 Ekim 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             20 Ekim 2014

       68244839-140.03-253-534

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9440 sayılı yazınız.

Akdeniz’de Sağlık Konulu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 27 Ekim 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI