27 Ekim 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29158

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        21 Ekim 2014

         69471265-305-9538

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             21 Ekim 2014

       68244839-140.03-261-549

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9538 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI