26 Ekim 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29157

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

A1 BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/36)

Onaylanmış kuruluş

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2557 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi Alemdağ Caddesi Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak No: 2/3 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir.

(2) A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),

b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),

c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),

ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),

d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),

e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.