25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alkollü içkiler; Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’likler ve bira hariç, cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – Cam haricinde ambalaj ile üretilmiş alkollü içkilerin; Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’likler ve bira hariç, 1/4/2015 tarihinden itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar tarafından teslimi, 1/5/2015 tarihinden itibaren toptan satıcılar tarafından teslimi, 1/9/2015 tarihinden itibaren ise perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satışı yapılamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.