25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin Ek-1 Bölüm-1’de yer alan izinli maddeler listesindeki Butafosfan, Diklazuril, Manganez karbonat, Monepantel, Neomisin ve Prednizolon isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

 

“

Farmakolojik Aktif Madde

Belirleyici Kalıntı

Hayvan Türü

Maksimum Kalıntı Limiti-MKL

Hedef Doku

Diğer

Koşullar

Terapötik Sınıfı

Butafosfan

-------

Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri

MKL gerekmemektedir.

-------

-------

Sindirim sistemi ve metabolizma / mineral takviyeleri

Diklazuril

-------

Tüm geviş getiren hayvanlar, domuz

MKL gerekmemektedir.

-------

Sadece ağız yoluyla kullanım içindir.

-------

Diklazuril

Kanatlı hayvanlar

500 mg/kg

Kas

Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

Antiparaziterler/ Protozoonlara karşı etkili maddeler

500 mg/kg

Deri ve Yağ

1500 mg/kg

Karaciğer

1000 mg/kg

Böbrek

Tavşan

150 mg/kg

Kas

 

300 mg/kg

Yağ

2500 mg/kg

Karaciğer

1000 mg/kg

Böbrek

Manganez karbonat

-------

Gıda elde edilen tüm türler

MKL gerekmemektedir.

-------

-------

Sindirim sistemi ve metabolizma / mineral takviyeleri

Monepantel

Monepantel-sülfon

Koyun, keçi

700 mg/kg

Kas

 

Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler

7000 mg/kg

Yağ

5000 mg/kg

Karaciğer

2000 mg/kg

Böbrek

170 mg/kg

Süt

Neomisin

(Framisetin dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neomisin B

Gıda elde edilen tüm türler

500 mg/kg

Kas

Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir.

Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.

Yağ için verilen MKL, kanatlı hayvan ve domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.

Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler

500 mg/kg

Yağ

5500 mg/kg

Karaciğer

9000 mg/kg

Böbrek

1500 mg/kg

Süt

500 mg/kg

Yumurta

Prednizolon

Prednizolon

 

 

Sığır

 

 

4 mg/kg

Kas

-------

Kortikoidler/ Glukokortikoidler

4 mg/kg

Yağ

10 mg/kg

Karaciğer

10 mg/kg

Böbrek

6 mg/kg

Süt

Tek tırnaklı hayvanlar

4 mg/kg

Kas

8 mg/kg

Yağ

6 mg/kg

Karaciğer

15 mg/kg

Böbrek

”

”

             Ek-1 Bölüm-1 İzinli Maddeler listesine ,“İsoeugenol” den sonra gelmek üzere “İsrail akut arı felci virüsünün  intergenik ve yüzey proteinin kısımlarını kodlayan viral ribonükleik asit için çift iplikçikli ribonükleik asit homologları”, “Tiaprost” dan sonra gelmek üzere “Tildipirozin”  ve “Triptofan” dan sonra gelmek üzere “Triptorelin asetat” isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiştir,

 

“

Farmakolojik Aktif Madde

Belirleyici Kalıntı

Hayvan Türü

Maksimum Kalıntı Limiti-MKL

Hedef Doku

Diğer Koşullar

Terapötik Sınıfı

 

İsrail akut arı felci virüsünün intergenik ve yüzey proteinin kısımlarını kodlayan viral ribonükleik asit için çift iplikçikli ribonükleik asit homologları

 

-------

 

Arı

 

MKL gerekmemektedir.

 

Bal

 

-------

 

-------

Tildipirozin

Tildipirozin

 

Sığır, keçi

400 mg/kg

Kas

Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler

200 mg/kg

Yağ

2000 mg/kg

Karaciğer

3000 mg/kg

Böbrek

Domuz

1200 mg/kg

Kas

800 mg/kg

Deri ve Yağ

5000 mg/kg

Karaciğer

10000 mg/kg

Böbrek

Triptorelin asetat

-------

Gıda elde edilen tüm türler

MKL gerekmemektedir.

-------

-------

Üreme sistemine etkili maddeler

”

”

             Ek-1 Bölüm-2 de bulunan “Kloroform” isimli aktif maddeye ait satır çıkartılarak Ek-1 Bölüm-1’e  aktif madde “Klormadinon” dan sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

 

“

Farmakolojik Aktif Madde

Belirleyici Kalıntı

Hayvan Türü

Maksimum Kalıntı Limiti-MKL

Hedef Doku

Diğer Koşullar

Terapötik Sınıfı

Kloroform

-------

Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri

MKL gerekmemektedir.

-------

Aşılarda sadece yardımcı madde olarak ve sadece %1 ağırlık/hacim’i geçmeyen konsantrasyonlarda ve hayvan başına toplam doz 20 mg’ı geçmeyecek şekilde kullanım içindir.

-------

”

”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Değişikliklere uyum zorunluluğu

             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen farmakolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/12/2014 tarihine kadar bu değişiklik hükümlerine uymak zorundadır. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/7/2013

28719