25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6876

Çanakkale İlinde tesis edilecek Üçpınar Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki 5/5/2014 tarihli ve 2014/6306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 12/9/2014 tarihli ve 34525 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

    Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                                    E. ALA                                                     M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                   Ekonomi Bakanı V.

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                             N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                               L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                                                                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

30/9/2014 TARİHLİ VE 2014/6876 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – Çanakkale İlinde tesis edilecek Üçpınar Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki 5/5/2014 tarihli ve 2014/6306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listenin 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu sıralarında yer lan “Lapseki” ibareleri “Merkez”, “Üçpınar” ibareleri ise “Bodurlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2014

29008 (Mükerrer)