25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih          : 26/8/2014

Karar No    : 2014/24

Konu          : Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki

                       Eylem Planı (2014-2016)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 29/4/2013 tarihli ve 1541 sayılı, 19/6/2013 tarihli ve 2250 sayılı, 23/8/2013 tarihli ve 3112 sayılı, 1/11/2013 tarihli ve 3586 sayılı, 28/3/2014 tarihli ve 16700 sayılı, 6/6/2014 tarihli ve 26364 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve 3591 sayılı yazısı dikkate alınarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan ekli “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016)