25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİNDE KULLANILACAK AMBALAJ MATERYALİ İLE

İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No: 8251                                                                                                           Karar Tarihi: 17/9/2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Alkollü içkilerde kullanılacak ambalaj materyali konulu 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararı ve bu Kurul Kararında değişiklik yapılmasına dair 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19/12/2012 tarihli ve 7137 sayılı Kurul Kararının iptalini,

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.