25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-07)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-23)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Teras Evler Kat: 3 Daire: 11 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin onaylanmış kuruluş statüsü; akreditasyon belgelerinin geçerlilik süresi ve Onaylanmış Kuruluş bildirim prosedürüne bağlı olarak 9/6/2014 ile 8/7/2014 tarihleri arasında ve 9/10/2014 tarihinden bu maddenin yayım tarihine kadar kaldırılmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

Eki için tıklayınız.