25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI

SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM

VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Serbest şehircilik bürosu,  tescil yenileme başvurularında,  engelli bir meslek mensubunu en az dört ay boyunca istihdam ettiğini belgelemesi durumunda,  büro tescil yenileme ücreti ödemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.