24 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29155

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        21 Ekim 2014

         69471265-305-9536

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Bağımsızlık Günü Töreni’ne katılmak üzere; 24 Ekim 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             21 Ekim 2014

       68244839-140.03-259-547

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9536 sayılı yazınız.

Bağımsızlık Günü Töreni’ne katılmak üzere, 24 Ekim 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI