24 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29155

TBMM KARARI

(9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONUNUN

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1073                                                                                                         Karar Tarihi: 21.10.2014

Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ve Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR hakkında kurulan (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 21.10.2014 tarihli 6’ncı Birleşiminde 27.10.2014 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.