22 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29153

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            21 Ekim 2014

         68244839-140.01-15-532

BAŞBAKANLIĞA

22-24 Ekim 2014 tarihlerinde Letonya ve Estonya’ya resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, 22 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT, daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI