22 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29153

TBMM KARARI

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE OLMAK

ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK BU

SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN GÖREV

SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1072                                                                                                     Karar Tarihi: 16.10.2014

Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 16.10.2014 tarihli 5’inci Birleşiminde 21.10.2014 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.