20 Ekim 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29151

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        13 Ekim 2014

         69471265-305-9160

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk-Alman İnovasyon Zirvesi açılışına katılmak üzere; 20 Ekim 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             13 Ekim 2014

       68244839-140.03-239-511

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9160 sayılı yazınız.

Türk-Alman İnovasyon Zirvesi açılışına katılmak üzere, 20 Ekim 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI