20 Ekim 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29151

YNETMELK

Mersin niversitesinden:

MERSN NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mersin niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendindeki ile ilgili konularda ibaresi ve dier dillerle ilgili eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinin sonundaki nokta iareti virgl olarak deitirilmi ve ayn fkraya aadaki () bendi eklenmitir.

) Merkezin yapaca yeterlilik ve seviye belirleme snav ile ilgili esaslar dzenlemek.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mersin niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/10/2011

28094

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/6/2013

28684