17 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29148

ATAMA KARARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1056

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Başbakanlık Müsteşarlığına, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal MADENOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

16/10/2014

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan