16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesine aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(10) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj süresi 360 gündür ve bu stajların uygulanmasında Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu tarafından belirlenen esaslar uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2011

28129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/2/2012

28193

2-

21/5/2012

28299

3-

8/11/2012

28461

4-

31/5/2013

28663

5-

12/8/2013

28733

6-

12/11/2013

28819

7-

15/4/2014

28973