16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel not ortalaması en az 2.00 olup ders programlarında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak isteği ile başvuruda bulunabilirler. Muaf olmak istedikleri derslerden kayıtlı oldukları programdaki derslere muafiyet hakkı verilenlerin notları transkriptlerinde gösterilir ve genel not ortalamasına katılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2012

28329

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/1/2013

28520

2-

14/7/2014

29060

3-

3/10/2014

29138