16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

ATAMA KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1069

1 – Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih YAĞMUR’un bu görevinden alınması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15/10/2014

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                           Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                                      Adalet Bakanı