15 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        13 Ekim 2014

         69471265-305-9162

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ekim 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             13 Ekim 2014

       68244839-140.03-240-512

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9162 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI