15 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   KEK Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2014/17

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platform olan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılacak heyet başkanları belirlenirken mütekabiliyet ilkesinden hareket edilecek ve diğer devlet heyet başkanının görevi ve hiyerarşik düzeyi hakkında Dışişleri Bakanlığınca sunulacak bilgiler esas alınacaktır. Bu şekilde karşı taraf heyet başkanının Bakan düzeyinde olması halinde, Türk heyetinin başkanlığı da bir Bakan tarafından üstlenilecek, farklı durumlarda ise eşit düzeyde temsil ilkesi uygulanacaktır.

2. Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar ekli listede belirtilmiştir. Listede yer almayan ülkelerle Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarına hangi Hükümet Üyesinin başkanlık edeceği Ekonomi Bakanlığının önerisi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenerek bir genelge ile duyurulacaktır.

3. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının tüm hazırlık, müzakere ve izleme çalışmaları Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek, toplantı tarihleri bu Bakanlıkça belirlenecek ve muhatap ülke ile bu konudaki eşgüdüm Dışişleri Bakanlığı kanalıyla sağlanacaktır.

4. KEK toplantılarında görüşülecek ticari ve ekonomik konular, Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda ilgili diğer Bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek, müzakereler bu çerçevede oluşturulacak gündem ve belirlenecek strateji doğrultusunda bütünlük içerisinde yürütülecektir. Böylece bir ülke ile bu konudaki ilişkilerimizin tek elden izlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

5. İlgili Bakanlık ve kuruluşlarımız, diğer ülkelerdeki muhatapları ile ticari ve ekonomik konulardaki görüşme ve toplantılarını, Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon sağlayarak yapacaklar ve müzakere gücümüzün artırılması amacıyla, bu tür faaliyetlerin ilgili ülke ile gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmasına özen göstereceklerdir.

2011/10, 2012/11, 2013/1, 2013/16 ve 2014/3 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                   Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                              Başbakan

 

 

Liste için tıklayınız.