15 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

ATAMA KARARI

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1066

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa DAKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

14/10/2014

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                      Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                                  Maliye Bakanı