15 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        14 Ekim 2014

         69471265-305-9191

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Bakü-Tiflis-Kars İpek Yolu Koridorunun Gelişiminde Yeni Fırsatlar Konferansı ve Türkiye Azerbaycan-Gürcistan Demiryolu Projesi Bakanlar Üçlü Toplantısına katılmak üzere; 15 Ekim 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             14 Ekim 2014

       68244839-140.03-243-517

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9191 sayılı yazınız.

Bakü-Tiflis-Kars İpek Yolu Koridorunun Gelişiminde Yeni Fırsatlar Konferansı ve Türkiye Azerbaycan-Gürcistan Demiryolu Projesi Bakanlar Üçlü Toplantısına katılmak üzere, 15 Ekim 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI