15 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        13 Ekim 2014

         69471265-305-9163

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 15 Ekim 2014 tarihinde Karadağ’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             13 Ekim 2014

       68244839-140.03-241-513

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9163 sayılı yazınız.

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 15 Ekim 2014 tarihinde Karadağ’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI