13 Ekim 2014 Tarihli ve 29144 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri