13 Ekim 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29144

YNETMELK

Turgut zal niversitesinden:

TURGUT ZAL NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayl Resm Gazetede yaymlanan Turgut zal niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim retim Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (t) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (u) bendi eklenmitir.

t) Zorunlu ders: rencinin almak zorunda olduu dersleri,

u) Mezuniyet aamasna gelmi renciler: Son snfa kadar tm yaryllarda ders kayd yaptran rencileri

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Mezuniyet aamasna gelmi rencilerin yaryl ders ykleri danmann onay ile en fazla 15 derse kadar artrlabilir.

f) retim programndaki baz derslerden muaf olmak, n artl dersleri baaramam olmak, yaryl izni kullanm olmak veya niversiteleraras deiim programlarna katlmak gibi nedenlerle normal ders ykn tamamlayamayan renciler, danmann onay ile bulunduu yarylda muaf ya da baarl olduu kredi yk kadar st yaryllardan ders alabilirler. Ancak, bu rencilerin yaryl ders yk, bulunduu yaryldaki normal ders ykn geemez.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (4) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Turgut zal niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/4/2013

28623