12 Ekim 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29143

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    11 Ekim 2014

         69471265-305-9074

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Ekim 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         11 Ekim 2014

       68244839-140.03-238-510

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9074 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ekim 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI