12 Ekim 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29143

YNETMELK

Kadir Has niversitesinden:

KADR HAS NVERSTES TRKYE ALIMALARI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/7/2011 tarihli ve 27987 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kadir Has niversitesi Trkiye almalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkez almalarnn yrtlmesini salamak, gzetim ve denetimini yapmak ve gerekli uygulamalar gerekletirmek.

c) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

) Merkezin yllk faaliyet plann, programn ve btesini hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

d) Ylsonu faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

e) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunun kararlar ile alma programn uygulamak.

f) Merkezin dzenli almasn salamak.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez uygulamalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet programlarna ilikin her trl dzenlemeyi yapmak, faaliyet programnn hazrlanmas iin gerekli kararlar almak, Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca raporun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirerek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

c) Eitim programlar sonunda verilecek olan katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esaslar belirlemek.

) Merkezin eitim, ibirlii, aratrma, inceleme, yaym, etkinlik, danmanlk ve proje bavurularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

e) Yurt iindeki ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, usul ve esaslarn tespit etmek.

f) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Danma Kurulu; niversitenin enstit mdrleri, faklte dekanlar, meslek yksekokulu mdrleri ve Rektrle bal uygulama ve aratrma merkezi mdrleri ile Mdrn nerisi zerine akademik personel ve istekleri halinde Merkez almalarna katkda bulunabilecek zel sektr, sivil toplum kurulular ve uluslararas kurulularn temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla on be yeden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere Rektr tarafndan yeni yeler grevlendirilir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Kadir Has niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/7/2011

27987